en-GBes-EStr-TR

Projenin Hedefleri

Ship DIGEST Projesi’nin ana hedefleri:

1. Türkiye’deki Gemi Söküm endüstrisinde geçmişte belirlenmiş olan sosyal ve Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ) sorunlarının, yenilikçi ürünlerle, araçlarla ve mesleki eğitimlerle iyileştirilmesidir. Bu eğitimlerde, FP6 (ShipDISMANTL), FP7 DIVEST, Recyship gibi geçmiş Avrupa Birliği projelerinden yararlanılacağı gibi, Avrupa Birliği içerisindeki diğer endüstrilerdeki mesleki eğitimlerden de değerlendirilecektir.

2. Gemi söküm tesislerine işçi ve yönetim ile alakalı boşlukları dolduracak olan özel bir mesleki eğitim programı oluşturulmasıdır. Bu program, işçilerin SEÇ konularına olan duyarlılıklarının arttırılmasını ve yöneticilerin olası risklere göz önünde tutarak daha bilinçli hareket etmesini içermektedir.

3. Gemi söküm endüstrisinin genel imajının iyileştirilmesi, gemi sökümde çalışan işçilerin daha profesyonel şekilde hareket etmelerinin sağlanması ve sosyal algının geliştirilmesi gibi sürdürülebilir sonuçların alınmasıdır.


Ship DIGEST Projesinin yukarıda belirtilen hedefleri, Leonardo programınca belirlenen Avrupa Birliği öncelikleri ile uyumludur. Aşağıda birkaçı gosterilmektedir.

  • Günümüzde Türkiye Gemi Söküm Endüstrisi’nde çalışan işçilerin yüzde 70’i  temel mesleki eğitimden yararlanabilmektedirler. Ship DIGEST Projesi, kalifiye olmayan bu işçilerin aldığı eğitimlerin kalitesini ve ulaşılabilirliğini arttırarak, kısa zamanda sanayinin güvenilirliği daha iyi bir seviyeye çekecek, uzun vadede ise iyileşmelerin sosyal çevreye yansımasını sağlayacaktır. Ship DIGEST, bu hedefleriyle Avrupa Birliği’nin ET 2020 kodlu stratejik planı ile de uyum sağlamaktadır.

 

  • Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak bir şekilde yürütülmektedir. Projenin sonuçlanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oluşturulmuş olan mesleki eğitimlerin, yaşam boyu eğitim ilkesi uyarınca, tüm gemi söküm tesislerine ulaştırılması sağlayacaktır.


  • Avrupa Birliği tarafından belirlenen çevresel standartlar, gemi söküm endüstrisi için gün geçtikçe sıkılaştırılıyor. Ship DIGEST Projesi, sektördeki kalifiye eleman sıkıntısının çözümüne katkıda bulunarak; firmaların geleceğe yönelik istihdam planlarına ve AB 2020 stratejisine destek olmaktadır.