en-GBes-EStr-TR


 
 
 

 

Shipbuilders & Shiprepairers Association:

SSA, denizcilik sektörünün ticari ve yenilikçi ihtiyaçlarını ele alan, bunun yanı sıra sektörün çıkarlarını da savunan mesleki bir kuruluştur. SSA, Avrupa Birliği denizcilik sektörünün rekabet gücünün arttırılması için çalışmaktadır. SSA, endüstrinin temsil organı olduğu gibi, ayrıca araştırma, geliştirme ve endüstriyel tanıtım aktivitelerinde odak noktası olarak davranır. SSA, sanayi gereksinimlerinin belirlenmesi, önerilerin geliştirilmesi ve projelerin başarılı sonuca ulaşması adına insiyatif alır. SSA, şu an itibariyle bazılarında kordinatör olarak görev aldığı, 10 adet AB projesi içerisinde yer almaktadır. SSA’nın bu projedeki görevi, geçmiş yıllardaki seminer ve fuar düzenlemedeki tecrübesinin de katkısıyla, Birleşik Krallık ve Avrupa’daki sanayi toplantılarında projenin gelişimi hakkında düzenli olarak bilgi paylaşımı sağlamaktır.


University Of Strathclyde, Department of Naval Architecture and Marine Engineering

Strathclyde Üniversitesi, eğitimde mükemmeliyetçiliğin  ön planda tutulduğu dünyanın önde gelen akademik kuruluşlarından biridir. Strathclyde Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri dahil olmak üzere birçok alanda yüksek kalitede eğitim vermektedir. İçerisinde bulunduğu ulusal ve uluslararası projelerinde yaptığı araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle denizcilik sektörüne katkıta bulunmaktadır. Aktif olarak yürüttüğü Gemi Söküm projeleri sayesinde, bu çalışma içerisinde akademik açıdan lider kurum olarak nitelendirilebilir. Strathclyde Üniversitesi, bünyesinde bulunan birçok araştırmacıyı Gemi Sökümü hakkında araştırma yapmaya teşvik etmektedir. Bu projede, geçmişten gelen tecrübesini, geliştirdiği risk analiz metodları, kaza ve acil durum analiz teknikleri ile birleştirerek, en hızlı ve verimli şekilde eğitimlerin verilmesini sağlayacaktır.


Reciclauto Navarra, S.L.

RECICLAUTO NAVARRA SL., atık ve çevre sorunlarını çözmek amacıyla 1997 yılında kurulmuş olan mühendislik ve danışmanlık firmasıdır. Otomativ geri dönüşümü konusunda uzman olan firma, bununla kalmamış; araştırma, geliştirme, yenilikçilik, kalite ve yenilenebilir enerji konularında sektörde lider firmalardan birisi haline gelmiştir.

RECICLAUTO NAVARRA SL., yıllar boyu süren çalışmaları sonucunda Tehlikeli Atık Arıtma Yönetimi ve ELV Merkezlerini aktif hale getirmiştir. Aynı zamanda, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemlerini,  çeşitli firmalara hizmet sunabilecek şekilde geliştirmiştir.


Swerea IVF AB

Swerea IVF AB, ürün, işlem süreci ve üretim geliştirme üzerine imalat sanayisinin temel alanlarında nitelikli araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren bir kuruluştur. Uluslararası projelerde geniş tecrübesi olan kuruluşun misyonları arasında, yeni teknikler ve çalışma yöntemlerini yaratmak, geliştirmek ve uygulamaya geçirmek yer almaktadır. Geçmişte özel ve kamu kuruşlarıya beraber projelere imza atmış olan Swerea IVF AB firması, üretim ve malzeme temelli mühendislik şirketi olan Swerea Group’un yan kuruluşudur. IVF engin bir deneyime sahiptir ve risk değerlendirmesi ve yönetimi alanlarında Ar-Ge yoluyla birçok ampirik veriyi elinde bulundurmaktadır. Swerea IVF, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sayısız projede yer almıştır. IVF, 4. ve 7. Framework Programları sırasında, 22’sinde beraber çalıştığımız, 100’ün üzerinde projede yer almıştır/almaktadır.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye

Çalışma Bakanlığı 1946 yılında 3146 numaralı kanun uyarınca kurulmuştur. 1985 yılının Ocak ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır. İşçi sağlığını ve güvenliğini sağlama görevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

İSGGM, Avrupa Birliği destekli “Türkiye'de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi”, "İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) Bölge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi için Teknik Destek” gibi projelere ek olarak, ulusal olarak finanse edilen “Risk Değerlendirmesi ve İşyeri Ölçümleri ile Gemi Geri Dönüşüm Endüstrisi’nde Risklerin Belirlenmesi” konulu projelerde aktif rol oynamıştır. 


Aliağa Denizcilik Gemi Söküm ve Geri Dönüşüm

Aliağa Denizcilik Gemi Söküm ve Geri Dönüşüm (ASR), Aliağa gemi söküm bölgesinde yer almaktadır ve 30000 m2 lik bir alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. ASR, iki Japon kuruluşu ile işbirliği içinde, IMO’nun Hong Kong Kongresi’nde getirilen ek gereksinimleri yerine getirecek olan yeni bir gemi söküm tesisi inşa etmektedir. Bu özelliğiyle, gemi sökümünde “Dünyanın Lider Modeli” olmayı hedeflemektedir. ASR şirketinin misyonu, elindeki projeleri en kısa zamanda sıfır kaza ile bitirerek, bir yandan da çevreyi korumaktır. Ulusal, Uluslararası yönetmelikler sıkı bir şekilde takip edilmekte ve bu yönetmeliklerin dışına çıkılmaması adına titizlikle çalışmaktadır. 


GSR Services e.K.

Faaliyet kapsamı, Hong Kong Kongresi ve ISO 30000 normlarına uygun olarak, tüm denizcilik sektörüne hizmet vermetir. Bu hizmetler içerisinde, ISO standartları hakkında danışmanlık, tehlikeli madde ve sorunları hakkında eğitimler, arıtma ve HİM’e hazırlık bulunmaktadır.